Speciale zorg voor mensen met kanker en hun naasten

Wanneer u wordt geconfronteerd met kanker, staat uw leven en dat van uw naasten op zijn kop. Veel zekerheden vallen weg en u moet daarin uzelf staande weten te houden. Kanker heeft invloed op heel veel gebieden in uw leven.  De confrontatie met kanker heeft niet alleen invloed op uw lijf, maar ook op uw gevoelsleven. Onzekerheid over de toekomst, het gezinsleven, relaties, intimiteit, werk, angst voor de dood en andere zaken spelen daarbij vaak een rol. Daarbij reageert iedereen verschillend op de diagnose en de behandeling.

Ook wanneer u al een tijd geleden behandeld bent voor kanker, kunt u nog last hebben van de gevolgen van de kanker of de behandeling daarvan. Veel voorkomende verschijnselen zijn angst voor herhaling, somberheid over verlies van vitaliteit, zingevingsvragen of problemen binnen het gezin en de relatie.

Dit alles geldt niet alleen voor degene die kanker heeft, maar net zozeer voor de naasten. Vaak gaat de aandacht als vanzelfsprekend uit naar de patiënt. Soms is er geen ruimte voor de emoties van de naasten en voelen zij zich er alleen voor staan.  “Kanker heb je niet alleen” is een bekende uitspraak. Ook naasten kunnen te maken krijgen met gevoelens van onzekerheid, angst machteloosheid, woede, verdriet en teleurstelling. En zij hebben een zware zorgtaak.

Ook voor jeugd vanaf 18 jaar die zelf kanker hebben of als kind van een ouder met kanker kan er begeleiding door ons gegeven worden.

Begeleiding hierin wordt vaak als prettig, steunend en zinvol ervaren, door de patiënt en/of de naasten.