Links

Onderstaand volgen enkele links, naar onder andere de beroepsverenigingen waarbij Phoros Advies is aangesloten.
  • Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen– De Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen is de beroepsvereniging van geregistreerde eerstelijnspsychologen in Nederland.
  • Nederlands Instituut van Psychologen– Het Nederlands Instituut van Psychologen is de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden. U herkent onze leden aan het keurmerk Psycholoog NIP.
  • Nederlandse Vereniging voor Psychosociale OncologieDe doelstelling van de NVPO is het bevorderen van kennis en zorg met betrekking tot de psychosociale oncologie. De NVPO is er voor mensen die beroepsmatig werkzaam zijn in de psychosociale oncologie en ondersteunt hen in hun professionele ontwikkeling.

De volgende twee sites zijn van het Verbeeten Instituut en het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg van wie we regelmatig patiënten ontvangen voor psychosociale begeleiding bij of na kanker.