Wat u moet weten

 

 • In ons pand mag niet gerookt worden.
 • De gesprekken hebben een duur van 45 minuten. Als de behandeltijd overschreden wordt, zal een meerprijs in rekening gebracht worden.
 • Indien u meer gesprekken wenst, dan het aantal gesprekken dat door de verzekeraar vergoed wordt, betaalt u de gesprekken zelf. In overleg met uw therapeut zal dan bepaald worden wat u per consult moet betalen. Wij gaan hierbij uit van NZA tarieven en eventueel uw netto maandelijks (gezins-)inkomen. Als uw inkomenssituatie wijzigt, zal ook het tarief aangepast worden. U dient rekening te houden met een jaarlijkse tariefverhoging.
 • Een individuele afspraak ( of relatiegesprek of EMDR behandeling van 45 minuten) die binnen 24 uur  voor aanvang geannuleerd wordt, wordt volledig bij u in rekening gebracht en dient door u zelf betaald te worden (NB: deze wordt dus niet door de verzekeraar vergoed).
 • Een relatiegesprek of EMDR behandeling van 90 minuten die binnen 72 uur voor aanvang geannuleerd wordt, wordt voor de helft bij u in rekening gebracht en dient door u zelf betaald te worden (NB: deze nota wordt dus niet door de verzekeraar vergoed).
 • De betalingsverplichting geldt uiteraard ook als u een afspraak vergeet of als u op een verkeerd tijdstip komt opdagen. Annuleren bij voorkeur via e-mail: het persoonlijke e-mailadres van uw behandelaar of via het algemene e-mail adres.
 • Als uw psycholoog niet persoonlijk bereikbaar is, geef uw boodschap bij voorkeur door via het persoonlijke e-mailadres van uw behandelaar, of via het algemene e-mail adres, of spreek het antwoordapparaat in. Vermeld in dat laatste geval bij wie u in behandeling bent.
 • Aan het eind van uw eerste afspraak krijgt u een code mee waarmee u de volgende keren kunt binnenkomen. Neemt u plaats in de wachtkamer. Uw therapeut komt u halen. Het is de bedoeling dat u de tussendeur achter u sluit en niemand anders binnenlaat.
 • Er vindt dossiervorming plaats. U hebt recht op inzage in uw dossier. Volgens wettelijke regels moeten wij uw dossier tot 20 jaar na afloop van uw laatste consultdatum bewaren. U kunt eerder schriftelijk verzoeken tot vernietiging. Daarnaast heeft u recht op inzage, daarvoor maakt u eerst een afspraak. Voor een kopie van uw dossier brengen wij kosten in rekening. U geeft in principe toestemming aan ons om gegevens aan te leveren aan DIS en
 • AKWA GGZ dataportaal. Als u dat niet wil dient u een privacyverklaring in te vullen. Deze verklaring wordt daarmee onderdeel van uw dossier.
 • Bij relatiegesprekken wordt een dossier aangelegd waarvoor ook het bovenstaande punt op het onderdeel bewaarplicht van toepassing is. Maar voor inzage in-, of vernietiging-, of een kopie van het dossier hebben we ook altijd schriftelijke toestemming nodig van uw (ex)partner en doen wij ook een dubbel check bij uw (ex)partner.
 • Met verdere vragen over dossiervorming kunt u terecht bij uw therapeut.
 • Bij klachten over uw behandeling vragen wij u deze in te brengen in het gesprek. Mocht u er met uw therapeut niet uitkomen, dan is het mogelijk uw probleem aan een collega voor te leggen. Zie hiervoor ook het kwaliteitsstatuut. In het uiterste geval kunt u de beroepscommissie van de LVVP raadplegen.
Terug naar home