Cliënten tevredenheidsformulier

Het formulier hieronder kunt u online invullen. Wanneer alle vragen zijn beantwoord kunt u het verzenden naar Phoros Advies door op de verstuur knop te klikken.

Let op: het formulier kan enkel verzonder worden wanneer alle vragen zijn ingevuld!

  Waardering administratie en informatieverstrekking

  1. Heeft u voldoende antwoord gekregen op uw vragen over:
  a. hulpverleningsmogelijkheden van onze praktijk?

  b. onze inschrijfprocedures

  2. Bent u tevreden met:
  a. onze informatie?

  b. onze inschrijfprocedure?

  c. onze waarnemingsregeling?

  d. de wijze waarop wij factureren?

  e. de bejegening aan de telefoon?

  Waardering inspraak

  3. Kreeg u de gelegenheid mee te beslissen over de hulp die u werd geboden?

  4. Heeft de hulpverlener met u het doel van hulpverlening vastgesteld?

  5. Heeft u ingestemd met het doel van hulpverlening?

  Waardering hulpverlening

  6. Kon u na de aanmelding naar uw indruk snel genoeg met de behandeling beginnen?

  7. Was de hulpverlener naar uw mening deskundig?

  8. Kon u de hulpverlener voldoende vertrouwen?

  9. Ging de hulpverlener respectvol met u om?

  10. Heeft u zich voldoende gesteund gevoeld?

  Waardering resultaat van hulpverlening

  11. Vond u de tijdsduur van hulpverlening voldoende?

  12. Bent u tevreden over het resultaat van de hulpverlening?

  13. Heeft u door de geboden hulp meer greep gekregen op uw problemen?

  14. Kunt u door de geboden hulp beter omgaan met de mensen en situaties waar u eerder problemen mee had?

  15. Als er een verwijzing naar een andere instantie aan de orde kwam, regelde uw hulpverlener dat dan goed?

  Waardering over de ziektekostenverzekering

  16. Bent u tevreden over de vergoeding die uw ziektekostenpolis voor deze behandeling biedt?

  17. Bent u tevreden over de manier waarop uw verzekeraar uw declaraties heeft afgehandeld?

  Waardering algemeen

  18. Welk rapportcijfer zou u geven aan de totale hulpverlening?

  19. Heeft u tips en adviezen voor verbetering van de hulpverlening / van deze vragenlijst?


  Wat is uw naam?

  Wat is uw e-mail adres?

  Bij welke zorgverzekering bent u verzekerd?

  Heeft u een aanvullende verzekering voor psychologische zorg?