Cliënten tevredenheidsformulier

Het formulier hieronder kunt u online invullen. Wanneer alle vragen zijn beantwoord kunt u het verzenden naar Phoros Advies door op de verstuur knop te klikken.

Let op: het formulier kan enkel verzonder worden wanneer alle vragen zijn ingevuld!

Waardering administratie en informatieverstrekking

1. Heeft u voldoende antwoord gekregen op uw vragen over:
a. hulpverleningsmogelijkheden van onze praktijk?

b. onze inschrijfprocedures


2. Bent u tevreden met:
a. onze informatie?

b. onze inschrijfprocedure?

c. onze waarnemingsregeling?

d. de wijze waarop wij factureren?

e. de bejegening aan de telefoon?

Waardering inspraak

3. Kreeg u de gelegenheid mee te beslissen over de hulp die u werd geboden?

4. Heeft de hulpverlener met u het doel van hulpverlening vastgesteld?

5. Heeft u ingestemd met het doel van hulpverlening?

Waardering hulpverlening

6. Kon u na de aanmelding naar uw indruk snel genoeg met de behandeling beginnen?

7. Was de hulpverlener naar uw mening deskundig?

8. Kon u de hulpverlener voldoende vertrouwen?

9. Ging de hulpverlener respectvol met u om?

10. Heeft u zich voldoende gesteund gevoeld?

Waardering resultaat van hulpverlening

11. Vond u de tijdsduur van hulpverlening voldoende?

12. Bent u tevreden over het resultaat van de hulpverlening?

13. Heeft u door de geboden hulp meer greep gekregen op uw problemen?

14. Kunt u door de geboden hulp beter omgaan met de mensen en situaties waar u eerder problemen mee had?

15. Als er een verwijzing naar een andere instantie aan de orde kwam, regelde uw hulpverlener dat dan goed?

Waardering over de ziektekostenverzekering

16. Bent u tevreden over de vergoeding die uw ziektekostenpolis voor deze behandeling biedt?

17. Bent u tevreden over de manier waarop uw verzekeraar uw declaraties heeft afgehandeld?

Waardering algemeen

18. Welk rapportcijfer zou u geven aan de totale hulpverlening?

19. Heeft u tips en adviezen voor verbetering van de hulpverlening / van deze vragenlijst?


Wat is uw naam?

Wat is uw e-mail adres?

Bij welke zorgverzekering bent u verzekerd?

Heeft u een aanvullende verzekering voor psychologische zorg?