Kosten (afspraken) / lijst met verzekeraars

Kosten en vergoedingen

Wat kost het?
U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van veel vormen van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het wettelijk vastgesteld eigen risico. In hoeverre de behandeling wordt vergoed, hangt af van de ernst van de klachten.

Welke psychologische hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering en hoe wordt dit vastgesteld?
De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Deze wordt altijd vergoed indien er een doorverwijzing is van de huisarts. De intake zal altijd bestaan uit minimaal 1 gesprek en soms zullen een of meer diagnostische vragenlijsten worden voorgelegd.

Op basis van door de overheid vastgestelde criteria bepaalt de psycholoog of u op grond van uw diagnose in aanmerking komt voor vergoede zorg en welk behandeltraject van de GB-GGZ bij uw klachten passen.

 • GB-GGZ kort                    294 minuten
 • GB-GGZ middel               495 minuten
 • GB-GGZ intensief            750 minuten
 • GB-GGZ chronisch          750 minuten

Welke tarieven hierbij horen verschilt per verzekeraar en zullen vaak rond de 1-20% minder kosten dan de maximale NZA tarieven. Zie voor algemene vragen ook de website van de NZA. Onderaan deze pagina vindt u de tarieven 2021.

Een enkele keer kan uit de intake helder worden dat verwijzing (via de huisarts) naar de specialistische GGZ nodig is. Deze intake wordt altijd vergoed.

Wie betaalt de rekening?
Omdat wij contracten hebben afgesloten met alle verzekeraars wordt de rekening voor vergoede zorg met uw verzekeraar afgerekend.  Wij werken met jeugdigen vanaf 18 jaar. Dat moeten de ouders zelf betalen of het valt gewoon binnen de zorgverzekering van de jongere. Neemt u voor vragen over trajecten vanaf 18 jaar contact op met Niek Meulenbroek.

Heeft u een aanvullende verzekering: geen wachttijd!

U kunt bij ons ook een behandeling starten op basis van uw aanvullende verzekering. U kunt zelf checken of u met die aanvullende verzekering in aanmerking komt voor vergoeding: www.de-nfg.nl/vergoedingen.html  De psychologe is geregistreerd bij de NFG en heeft jarenlange ervaring in de GGZ.

Naast het voordeel dat u meteen kunt starten, betaalt u geen eigen risico maar een eigen bijdrage afhankelijk van uw verzekeraar per sessie van 45 minuten (en 15 minuten indirecte tijd). Wanneer u geholpen kunt worden met de 8 sessies, die wij gemiddeld gewend zijn, betaalt u aanzienlijk minder dan wanneer u uw eigen risico had moeten betalen aan uw verzekeraar.

Mocht u toch langer de tijd nodig hebben om uw probleem te verhelpen dan kunt u bij Phorosadvies, doorstarten maar dan wel met een eigen risico vanaf dat moment, maar geen eigen bijdrage.

Eigen risico?
Het eigen risico (voor allerlei vormen van gezondheidszorg uit de basisverzekering) is voor iedereen vanaf 18 jaar in 2021 tenminste 385 euro per kalenderjaar bedragen. Het eigen risico verrekent uw zorgverzekeraar met u, pas na afsluiting door ons van het behandeltraject en de daaropvolgende declaratie.

Privacy
Wanneer u niet wilt dat er informatie naar zorgverzekeraar of beroepsvereniging gaat moet u vragen om een privacy verklaring en dienen wij die door u ondertekend in uw dossier te bewaren.

Niet vergoede zorg
Sommige “lichtere” klachten zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen zijn uitgesloten van verzekerde Generalistische Basis zorg. U kunt daarvoor (afhankelijk van de zwaarte) wel bij ons in behandeling komen maar zult u dat zelf moeten betalen, in een enkel geval vergoedt de aanvullende verzekering.

Als de psycholoog dit op basis van uw klachten tijden de (vergoede) intake constateert, kan ook terug verwijzing naar de huisarts plaatsvinden. Mogelijk is dan de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Voor de niet vergoede zorg (OVP) of wanneer u zelf wilt betalen hanteren wij een uurtarief van 114,41 euro. Bij niet vergoede zorg krijgt u vanzelfsprekend niet te maken met het wettelijk verplicht eigen risico.

Afspraken annuleren
Indien u genoodzaakt bent een reeds gemaakte afspraak te annuleren, dan dient u dit 24 uur (EMDR en relatiegesprekken 48 uur) van te voren door te geven. Phorosadvies is gerechtigd om niet tijdig geannuleerde afspraken in rekening te brengen conform het hieronder genoemd uurtarief. U kunt 24 uur per dag een bericht achter laten op ons antwoordapparaat of via de mail. Dit consult kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

No show
Als u niet komt opdagen op een afspraak, ook wanneer er sprake is van overmacht, zullen wij u het volledige tarief in rekening brengen wat wij met uw verzekeraar hebben afgesproken of wat u zou moeten betalen in geval van niet vergoede zorg. Voor de tarieven kunt u kijken in het overzicht hieronder.

Tarieven

Klik hier voor tarieven

Lijst met verzekeraars

Wij werken in 2021 volgens contracten samen met alle verzekeraarsgroepen:

 • Zilveren Kruis groep
 • CZ groep
 • Coöperatie VGZ
 • Menzis groep
 • Z&Z
 • ENO
 • DSW groep
 • Caresq groep
 • ONVZ
 • a.s.r. groep
Terug naar home